Xe khách tuyến Yên Cát - Như Xuân đi Giáp Bát - Hà Nội nhà xe Tiến Phương - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Yên Cát – Như Xuân đi Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Tiến Phương

Tiến Phương

Đánh giá: 3.5/5 (10)

Liên hệ: Xem trong bài viết

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Yên Cát – Như Xuân đi Giáp Bát và Mỹ Đình, xe từ Yên Cát – Như Xuân – Thanh Hóa đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội.

Nhà xe Tiến Phương chuyên xe khách giường nằm chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội, xe xuất phát tại Yên Cát, Bx Nông Cống, Thanh Hóa đi Hà Nội theo đường cao tốc mới, nhà xe trả khách tại bến xe Mỹ Đình và Bx Giáp Bát.

Lộ trình xe khách Tiến Phương tuyến Thanh Hóa – Hà Nội:

 • Yên Cát – Như Thanh – Nông Cống – Thanh Hóa – Cao Tốc Mới – Pháp Vân – Hà Nội (Bx Giáp Bát – Bx Mỹ Đình)

Giờ xuất bến xe khách Tiến Phương:

Thanh Hóa – Bx Mỹ Đình:

 • Chuyến 1 – Xe 36N 1847 – 0919 767 463:
  • Bx Mỹ Đình về 05h 45′
  • Như Thanh đi 12h 00′
 • Chuyến 2 – Xe 36B 015.20 – 0918 061 277
  • Yên Cát đi: 06h 45′
  • Bx Mỹ Đình về: 15h 45′
 • Chuyến 3 – Xe 30L 4518 – 0944 555 209
  • Bx Mỹ Đình về: 07h 40′
  • Yên Cát đi: 13h 15′

Thanh Hóa – Bx Giáp Bát:

 • Chuyến 1 – Xe 36B 01399 – 0916 789 207
  • Yên Cát đi: 04h 30′
  • Bx Giáp Bát về: 08h 30′
 • Chuyến 2 – Xe 36B 01909 – 0916 034 123
  • Yên Cát đi: 05h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 11h 00′
 • Chuyến 3 – Xe 36B 00308 – 0912 564 788
  • Yên Cát đi: 05h 30′
  • Bx Giáp Bát về: 12h 00′
 • Chuyến 4 – Xe 36B 00309 – 0913 029 267
  • Yên Cát đi: 06h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 13h 15′
 • Chuyến 5 – Xe 36B 7731 – 0914 883 467
  • Yên Cát đi:  08h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 15h 00′
 • Chuyến 6 – Xe 36B 01008 – 0944 017 173
  • Yên Cát đi: 09h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 16h 00′
 • Chuyến 7 – Xe 36B 01217 – 0919 333 205
  • Yên Cát đi: 10h 30′
  • Bx Giáp Bát về: 16h 45′
 • Chuyến 8 – Xe 36B 01362 – 0912 317 311
  • Yên Cát đi: 12h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 06h 00′
 • Chuyến 9 – Xe 36B 01899 – 0918 301 259
  • Yên Cát đi: 14h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 08h 30′
 • Chuyến 10 – Xe 36B 01639 – 0916 123 127
  • Yên Cát đi: 15h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 07h 30′
 • Chuyến 11 – Xe 36B 01148 – 0915 60 48 48
  • Yên Cát đi: 16h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 09h 30′

Xe khách Tiến Phương hân hạnh phục vụ quý khách hàng!

Cửa hàng của Ad