Xe khách tuyến Kim Tân - Vĩnh Lộc đi Giáp Bát nhà xe Hùng Thắng - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Kim Tân – Vĩnh Lộc đi Giáp Bát nhà xe Hùng Thắng

C.Ty TNHH DV Vận Tải & TM Hùng Thắng

Đánh giá: 3.42/5 (62)

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài viết

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Kim Tân – Vinh Lộc đi Giáp Bát, xe từ  huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa đi bến xe Giáp Bát thành phố Hà Nội tuyến cố định nhà xe Hùng Thắng.

Giờ xe khách tuyến Kim Tân – Vĩnh Lộc đi Giáp Bát:

 • Chuyến 1 – SĐT: 0915 591 848
  • Vĩnh Lộc đi: 14h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 07h 00′
 • Chuyến 2 – SĐT: 0915 591 737
  • Vĩnh Lộc đi: 15h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 08h 00′
 • Chuyến 3 – SĐT: 0936 00 25 35
  • Cẩm Thủy đi: 03h 30 – Vĩnh Lộc đi: 04h 30′
  • Bx Giáp Bát về: 09h 00′
 • Chuyến 4 – SĐT: 0979 151 915
  • Vĩnh Lộc đi: 03h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 10h 00′
 • Chuyến 5 – SĐT: 0912 22 77 22
  • Vĩnh Lộc đi: 06h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 11h 30′
 • Chuyến 6 – SĐT: 0915 592 282
  • Cẩm Thủy: 05h 00′ – Vĩnh Lộc đi: 06h 30′
  • Bx Giáp Bát về: 13h 00′
 • Chuyến 7 – SĐT: 0931 35 75 75 
  • Vĩnh Lộc đi: 07h 30′
  • Bx Giáp Bát về: 14h 00′
 • Chuyến 8 – SĐT: 0915 591 797
  • Vĩnh Lộc đi: 09h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 15h 00′
 • Chuyến 9 – SĐT: 0931 37 75 75
  • Vĩnh Lộc đi: 12h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 16h 30′

Lộ trình xe Hùng Thắng:

 • Cẩm Thủy – Kim Tân – Thạch Thành – Vĩnh Lộc – Kiểu – Yên Định  – Thanh Hóa – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Quầy vé: Số 21

Cửa hàng của Ad