Xe khách tuyến Đơn Dương - Lâm Đồng đi Sài Gòn nhà xe Cảnh Yến - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Đơn Dương – Lâm Đồng đi Sài Gòn nhà xe Cảnh Yến

Cảnh Yến

Đánh giá: 3.4/5 (5)

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Đơn Dương – Lâm Đồng đi Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh, xe khách giường nằm từ Lâm Đông đi Sài Gòn.

Nhà xe  Cảnh Yến chuyên dịch vụ xe khách giường nằm 40 chỗ chất lượng cao tuyến cố định từ Lâm Đông đi Sài Gòn, nhà xe hoạt động nhiều chuyến một ngày, chạy với các khung giờ khác nhau trong ngày.

Lộ trình xe khách Cảnh Yến tuyến Đơn Dương – Lâm Đồng – Sài Gòn:

  • Đơn Dương – Hiệp Thạnh – Đức Trọng – TP Bảo Lộc – Lâm Đồng – Đồng Nai – Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh)

Giờ xe khách Cảnh Yến xuất bến:

  • Sài Gòn xuất bến: 11h 00′ | 13h 00′ | 20h 00′ | 21h 30′
  • Đơn Dương xuất bến: 06h 00′ | 10h 30′ | 20h 00′ | 21h 30′

Liên hệ xe khách Cảnh Yến:

  • Sài Gòn: 08 2244 6866 – 08 2247 3473
  • Đơn Dương – Lâm Đồng: 063 384 7155
Cửa hàng của Ad