Xe khách tuyến Đại Thắng - Vụ Bản đi bến xe Mỹ Đình, xe khách Vụ Bản

Xe khách tuyến Đại Thắng – Vụ Bản đi bến xe Mỹ Đình nhà xe Khôi Anh

Khôi Anh

Đánh giá: 4/5 (4)

Liên hệ: 0989 970 816

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Đại Thắng – Vụ Bản đi Mỹ Đình, xe từ Vụ Bản – Ý Yên – Nam Định đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội nhà xe Khôi Anh.

Lộ trình xe khách Khôi Anh tuyến Vụ Bản – Nam Định đi Bx Mỹ Đình:

 • Đại Thắng – Vụ Bản – Yên Phúc – Đồng Cao – Yên Cường – Yên Thắng – Ý Yên – Cao Tốc Mới (Cao Bồ) – Bx Mỹ Đình – Hà Nội

Giờ xe khách Khôi Anh xuất bến:

 • Vụ Bản – Nam Định xuất bến:
  • Đại Thắng: 13h 20′
  • Yên Phúc: 13h 30′
  • Đồng Cao: 13h 40′
  • Yên Phúc: 13h 50′
  • Yên Thắng: 14h 00′
  • Cát Đằng: 14h 15′
 • Bx Mỹ Đình xuất bến: 17h 50′

Liên hệ trực tiếp với nhà xe Khôi Anh tuyến Vụ Bản – Bx Mỹ Đình để biết thêm thông tin chi tiết theo số 0989 970 816

Cửa hàng của Ad