Thông tin và lịch trình xe khách từ Thái Nguyên đi Mỹ Đình - Giờ xe khách

Thông tin và lịch trình xe khách từ Thái Nguyên đi Mỹ Đình

Thông tin xe khách Thái Nguyên

Đánh giá: 3.43/5 (23)

Liên hệ: Xem trong bài viết

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Tổng hợp thông tin và lịch trình xe khách từ Thái Nguyên đi Hà Nội, xe khách từ bến xe Thái Nguyên đi bến xe Mỹ Đình.

Danh sách thông tin về xe khách trên tuyến Thái Nguyên – Hà Nội, Thái Nguyên đi Mỹ Đình:

 1. Nhà xe An Bình
  • BKS: 20L – 5938
  • SĐT: 0965 225 352 – 0982 459 554
  • Lộ trình: Bến xe Mỹ đình – Bx Nam Thăng Long – Nội bài – KCN Sam Sung Phổ Yên – Sông Công – Ngã ba Đường Chánh – Tân Long – Quán Triều – Ngã ba Mỏ Bạch – Bx Thái Nguyên.
 2. Nhà xe Hyundai Aero Town
  • BKS: 29B – 00922
  • Lộ trình: Bến xe Mỹ đình – Bx Nam Thăng Long – Nội bài – KCN Sam Sung Phổ Yên – Sông Công – Ngã ba Đường Chánh – Tân Long – Quán Triều – Ngã ba Mỏ Bạch – Bx Thái Nguyên – Ngã tư Đồng Quang – Ngã ba Bắc-Nam (và ngược lại)
  • Đón và trả khách tại Bến xe Mỹ Đình.
 3.  Nhà xe Hà Lan
  • Tuyến Hà Nội – Bx Mỹ Đình – Bx Thái Nguyên – Thái Nguyên
  • SĐT:  0989 759 759
  • Tổng đài: 0280 3737 373
  • Tấn suất: 30 phút/chuyến
 4. Nhà xe Tấn Đạt
  • Lộ trình: Bx Mỹ Đình – Câu Thăng Long – Đa Phúc – phố Nỉ – Sông Công – Đường tránh Tân Long – Đường Dương Tự Minh – Ngã 3 Mồ Bạch – Bx Thái Nguyên
  • Giờ xe xuất bến Mỹ Đình: 05h 45
  • Giờ xe xuất bến Thái Nguyên: 06h 20
  • Tấn suất: Trung bình 20 phút/chuyến
 5. Nhà xe CPVT Thái Nguyên
  • Tuyến xe: Hà Nội – Bx Mỹ Đình- TP. Thái Nguyên – Thái Nguyên
  • Giờ xuất bến: Từ 6h00 đến 10h00
  • Tần suất: 30 phút 01 chuyến
  • Tiện ích: Máy lạnh
  • Sđt: 0977 652 248 – 0912 551 514 – 0944 784 487
 6. Nhà xe Trường Đạt
  • Tuyến xe: Hà Nội – Bx Mỹ Đình – Thái Nguyên
  • Giờ xuất bến: 10h15
  • Tiện ích: Máy lạnh
  •  Sđt: 0934 348 389 – 0934 348 389 – 0934 348 389
 7. Nhà xe VINAMOTOR
  • Tuyến: Hà Nội – Bx Mỹ Đình – Thái Nguyên
  • Chuyến: 7 chuyến/ngày
  • Giờ xuất bến: 10h40 | 15h10 | 15h40 | 16h05 | 16h30 | 16h50 | 17h00
  • Tiện ích: Máy lạnh
 8. Nhà xe CPXK Hà Nội
  • Tuyến: Hà Nội – Bx Mỹ Đình –  TP Thái Nguyên – Thái Nguyên
  • Chuyến: 5 chuyến/ngày
  • Giờ xuất bến: 11h30 | 12h15 | 12h40 | 13h10 | 13h35
  • SĐT: 0974 196 866 | 0986 259 275 | 0947 168 268
 9. Nhà xe Vũ Hoàng
  • Tuyến: Hà Nội – Bx Mỹ Đình – TP Thái Nguyên -Thái Nguyên
  • Giờ xuất bến: 14h50
  • SĐT: 0988 084 926 – 0988 084 926 – 0988 084 926
 10. Nhà xe Hà Lan
  • Tuyến: Hà Nội – Bx Mỹ Đình – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên
  • Chuyến: 07 Chuyến/Ngày
  • Giờ xuất bến: 5h00 | 5h30 | 6h40 | 7h50 | 8h20 | 8h50 | 9h35
  • SĐT: 0966 104 104 – 0976 909 157 – 0915 080 868
 11. Nhà xe Khánh Thịnh
  • Tuyến: Hà Nội – Bx Mỹ Đình – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên
  • Chuyến: 6 chuyến/ngày
  • Giờ xuất bến: 07h10 | 08h 10 | 08h 40 | 10h 00 | 10h 50
  • SĐT: 0968 142 789 – 0968 434 622 – 0988 884 525
 12. Nhà xe Trường Đạt
  • Tuyến: Hà Nội – Bx Mỹ Đình – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên
  • Chuyến: 3 chuyến/ngày
  • Giờ xuất bến: 11h 20 | 15h 20 | 17h 20
  • SĐT: 0948 788 968 – 0944 496 999 – 0915 087 799
 13. Nhà xe Tấn Đạt
  • Tuyến: Hà Nội – Bx Mỹ Đình – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên
  • Chuyến: 13 chuyến/ngày
  • Giờ xuất bến: 05h 50 đến 13h 50, tần suất 20p/chuyến
  • SĐT: 0903 264 583 – 0985 436 169 – 0912 482 411
Cửa hàng của Ad