Thái Nguyệt xe khách tuyến Quất Lâm - Giao Thủy đi Mỹ Đình - Giờ xe khách

Thái Nguyệt xe khách tuyến Quất Lâm – Giao Thủy đi Mỹ Đình

Thái Nguyệt

Đánh giá: 4/5 (4)

Liên hệ: 0985 215 899

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Quất Lâm – Giao Thủy đi Mỹ Đình – Hà Nội, xe chạy Quất Lâm – Nam Định đi  bến xe Mỹ Đình Hà Nội nhà xe Thái Nguyệt.

Thông tin xe khách từ Hà Nội, Mỹ Đình đi bãi tắm Quất Lâm Nam Định, xe khách tuyến cố định từ Quất Lâm huyện Giao Thủy đi bến xe Mỹ Đình của nhà xe Thái Nguyệt, xe đi về trong ngày chạy theo hướng cao tốc mới.

Giờ xe khách tuyến Quất Lâm – BX Mỹ Đình:

  • Quất Lâm – Nam Định đi: 11h 00′ – Dốc Hoành Nha: 12h 00′
  • Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 15h 55′

Lộ trình xe khách Thái Nguyệt:

  • Quất Lâm – Giao Yến – TT Ngô Đồng – Bx Giao Thủy – Dốc Hoành Nha Giao Tiến – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao Tốc Mới – Bx Mỹ Đình – Hà Nội.

Liên hệ nhà xe Thái Nguyệt 0985 215 899

Cửa hàng của Ad