Hùng Ngọc tuyến Giao Lạc - Giao Thủy đi bến xe Mỹ Đình - Hà Nội - Giờ xe khách

Hùng Ngọc tuyến Giao Lạc – Giao Thủy đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội

Nhà xe Hùng Ngọc tuyến Giao Lạc - Giao Thủy - Nam Định - BX Mỹ Đình - Hà Nội

Hùng Ngọc

Đánh giá: 5/5 (3)

Liên hệ: 0912.559.467

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Nhà xe Hùng Ngọc tuyến Giao Lạc – Giao Thủy – Nam Định đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Xe khách Hùng Ngọc từ Giao Lạc, Giao Thủy đi Mỹ Đình, xe khách tuyến cố định từ xã Giao Lạc đi qua bến xe Giao Thủy – Nam Định đi bến xe khách Mỹ Đình.

Giờ xe khách Hùng Ngọc tuyến Giao Lạc – Giao Thủy  đi Bx Mỹ Đình:

  • Giao Lạc – Giao Xuân đi: 07h 30′
  • Bx Mỹ Đình về: 12h 40′

Lộ trình của nhà xe Hùng Ngọc: 

  • Giao Thủy – Hà Nội: Xuất phát từ Giao Lạc – Giao Xuân – TT Ngô Đồng – Bưu Điện – Dốc Hoành Nha – Cầu Lạc Quần – Big C Nam Định – Cao tốc mới (Nam Định – Hà Nam) – Pháp Vân – Đường cao tốc trên cao vành đai 3 – Bx Mỹ đình – Hà Nội.
  • Hà Nội – Giao Thủy: Theo lộ trình ngược lại như trên.

Nhà xe Hùng Ngọc chăm sóc khách hàng theo đầu số: 0912.559.467

Cửa hàng của Ad