Hoàn Chày xe khách Quỳnh Lưu - Nghệ An đi Mỹ Đình - Giờ xe khách

Hoàn Chày xe khách Quỳnh Lưu – Nghệ An đi Mỹ Đình

Hoàn Chày

Đánh giá: 5/5 (1)

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài viết

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách Quỳnh Lưu – Nghệ An đi Mỹ Đình Hà Nội, nhà xe Hoàn Chày chuyên chạy tuyến Tiền Thủy – Quỳnh Lưu – Nghệ An đi bến xe Nước Ngầm – Bx Mỹ Đình – Hà Nội.

Hoàn Chày chuyên dịch vụ xe khách cố định xuất phát từ huyện Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An đi Hà Nội, nhà xe đón và trả khách tại các bến xe tại Hà Nội như bến xe Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm.

Giờ xe khác Quỳnh Lưu – Nghệ An – Hà Nội:

 • Quỳnh Lưu – Bx Mỹ Đình – Xe:  37S – 7334 – ĐT: 0982 323 233 – 0912 076 533
  • Quỳnh Lưu – Nghệ An đi: 22h 30′
  • Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 07h 30′
 • Quỳnh Lưu – Bx Nước Ngầm – Xe: 37S – 4364 – ĐT: 0912 657 554
  • Quỳnh Lưu – Nghệ An đi: 22h 30′
  • Bx Nước Ngầm – Hà Nội về: 07h 30′

Loại xe: Giường nằm

Lộ Trình xe Hoàn Chày:

 • Xa Tiến Thủy – Quỳnh Lưu – Nghệ An – Thanh Hóa – Ninh Bình – Phủ Lý  – Hà Nam – Bx Nước Ngầm – Bx Mỹ Đình – Hà Nội
Cửa hàng của Ad