Lịch xe khách tuyến Yên Bái đi Hà Nội - Giờ xe khách

Lịch xe khách tuyến Yên Bái đi Hà Nội

Facebook Profile photo Hoai Nam

151403

Tổng hợp lịch xe khách tuyến Yên Bái đi Hà Nội, tuyến xe đường dài cố định chạy từ Yên Bái di bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Yên Nghĩa, Gia Lâm – Hà Nội.

Lộ trình xe khách tuyến cố định từ Yên Bái – Hà Nội:

  • Xe khách từ Yên Bái đi xuất phát từ các bến xe Yên Bái, Mậu A chạy qua Km 5 – đường Trách Ngập – Cao Tốc Nội Bài & Lào Cai – Nút Giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bx Mỹ Đình – Bx Yên Nghĩa – Bx Giáp Bát – Bx Gia Lâm

Giờ xe xuất bến  và thông tin liên hệ của xe khách tuyến Yên Bái – Hà Nội:

Biển số Giờ đi Giờ về Lộ trình Điện thoại Tên Nhà Xe
21H-4534 03h30′ 10h00′ Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ 2 – Bến xe Gia Lâm – Hà Nội 0912.437.848 Nghĩa
21B-003.45 03h45′ 8h45′ Bx Yên Bái – Km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0976.361.522 Tuấn Nhung
21B-000.77 04h00′ 10h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Giáp Bát 0913.528.468 Việt Phương
21B-001.44 04h30 10h30 Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Yên Nghĩa 0979.138.617 Việt Phương
21B-002.41 04h50′ 11h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & LCai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0972.572.242 Tuấn Thư
21H-5744 05h00′ 10h45′ BX Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0912.332.087 Huy Trang
21B-004.82 05h00′ 11h00′ BX Yên Bái – QLộ 37- Qlộ32C- Nút giao IC10 (Cao Tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Bắc Thăng Long Nội Bài – bến xe Giáp Bát 0912.861.070 Tuấn Tài
21B-004.63 05h15′ 11h00′ Bx Yến Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Mỹ Đình. 0912.510.497 Chiến Thủy
21B-004.97 05h30′ 11h15′ Bx YBái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Mỹ Đình. 0974.602.187 Vĩ Thảo
21H-3164 05h30′ 12h00 Bx Mậu A – Nút giao IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) -Nút giao km0 -cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.008.259 Tuấn Thư
21B-000.21 05h45′ 12h15′ Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0977.178.215 Tuyến Huệ
21H-5026 06h00′ 12h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Mỹ Đình. 0913.513.267 Vĩ Thảo
21H-3144 06h15′ 14h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Yên Nghĩa 0912.445.622 Việt Phương
21B-004.45 06h30′ 12h50′ Bx Yên Bái- Nút giaoIC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Giáp Bát. 0983.359.422 Việt Phương
21H-2828 06h30′ 12h45′ BX Mậu A – TLộ151 – QLộ37 – QLô70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0984.543.710 Tuấn Thư
21B-001.27 06h45′ 13h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.305.282 Thu Thắng
21B-002.23 07h00′ 13h45′ Bx Yên Bái -Nút giao IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.005.085 Yên Thúy
21H-2513 07h10′ 13h20′ Bến xe Yên bái – QL37- QL70- QLộ2 – Bến xe Gia Lâm 0965.245.868 Yên Thúy
21B-003.53 07h15′ 13h30 Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.533.786 Yên Thúy
21B-004.59 07h30′ 14h30′ Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0913.359.334 Thảo Anh
21H-3719 07h45′ 13h45′ Bx Yên Bái- Nút giaoIC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao Km0 -cầu Thăng Long – Bến xe Giáp Bát. 0912.220.764 Việt Phương
21B-000.84 08h00′ 14h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0982.220.764 Việt Phương
21H-3179 08h05 14h20 BxeYên bái – QL37- QL70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Bến xe Yên Nghĩa 0912.446.622 Việt Phương
21B-004.44 08h15′ 14h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Mỹ Đình. 0974.185.649 Việt Phương
21H-4588 08h30′ 15h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.061.479 Hiển Thu
21B-003.07 08h45′ 16h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0976.690.569 Hùng Liên
21B-000.56 09h00′ 14h20′ Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – Bến xe Gia Lâm 0975.423.343 Ngọc Hà
21H-4727 09h15′ 14h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0982.590.089 Thu Thắng
21B-000.98 09h20′ 15h30 Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – Bến xe Yên Nghĩa 0974.540.098 Thu Thắng
21B-002.79 09h30′ 15h20′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.590.089 Thu Thắng
21H-5045 09h45′ 15h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0943.545.776 Cường Liên
21H-1743 10h00 9h00′ Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – Bến xe Gia Lâm 0912.362.056 Hiếu
21B-004.98 10h05 15h45′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình – Hà Đông – Bx Yên Nghĩa 0971.003.788 Hồng
21B-004.46 10h15′ 16h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút Km0 – cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0917.226.098 Thu Thắng
21B-000.54 10h30′ 15h45′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Mỹ Đình. 0915.515.333 Thắng
21H-003.59 10h45′ 16h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Mỹ Đình. 0915.914.407 Hùng Liên
21H-5769 11h00′ 16h45′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Mỹ Đình. 0915.808.354 Mười Hoa
21B-000.35 11h15′ 17h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Mỹ Đình. 0919.961.414 Trung Hiếu
21H-5482 11h30′ 17h30′ Bx Yên Bái – QL70 – QL2 – Phù Ninh – Nút IC18 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Mỹ Đình. 0974.424.024 Đức Uyên
21B-004.73 11h45′ 5h20′ Bx Yên Bái – QLộ 37- Qlộ32 – cầu Thăng Long – bến xe Mỹ Đình 0982.232.684 Tuấn Tài
21B-000.78 11h45′ 18h15 Bx Yên Bái- Nút giaoIC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 -cầu T.Long – Bến xe Giáp Bát. 0942.100.078 Tuấn Linh
21H-4457 12h15′ 7h00′ Bx Yên Bái- Nút giao IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 -cầu Thăng Long – Bến Xe Giáp Bát. 0984.664.457 Thành Lan
21B-002.75 12h30 5h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến Xe Giáp Bát – Hà Nội 0972.550.099 Thành Lan
21H-5067 12h45′ 5h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài – Lào Cai) -Nút km0 – cầu Thăng Long- Bến Xe Mỹ Đình. 0982.812.234 Tuấn Thư
21H-4589 13h00′ 5h45′ Bxe Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0914.661.335 Tuấn Thư
21B-000.55 13h15′ 6h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) -Nút km0 – cầu Thăng Long- Bến xe Giáp Bát 0972.536.167 Thành Lan
21B-004.71 13h30 6h15 Bx Yên bái – QL37- QL70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Bến xe Nước Ngầm 0979.253.858 Thành Lan
21B-004.23 13h30′ 6h15 Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến Xe Mỹ Đình 0972.536.167 Thành Lan
21H-5278 13h45′ 7h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0915.915.023 Sơn Toàn
21H-2992 14h00′ 8h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập- Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long- Bến xe Mỹ Đình 0982.415.269 Bình Yên
21B-000.34 14h00’MA 4h45′ Bx Mậu A – Yên Bái – QL37 – QL70 – QL2 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0904.890.034 Tuấn Thư
21H-4415 14h15′ 8h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 01.248.313.999 Bình Yên
21B-003.55 14h45′ 7h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long- Bến xe Mỹ Đình 0912.744.227 Phong Thắm
21H-3535 15h00′ 8h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0912.433.723 Sơn Hải
21B-004.72 15h15′ 6h45′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – BXe Mỹ Đình 0913.539.639 Nam Thúy
21B-004.17 15h30′ 9h30 Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến Xe Mỹ Đình 0978.291.480 Việt Phương
21B-002.66 15h45′ 9h45′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0975.533.532 Trung Mắm
21H-004.40 16h15′ 9h00′ Bx Yên Bái-km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) -Nút km0 – cầu Thăng Long- Bến xe Mỹ Đình 01.689.470.858 Thành Cúc
21B-000.60 16h45′ 10h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0979.138.617 Việt Phương
21B-001.44 16h30 8h00 Bx Yên bái – QL37 – QL70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Vành Đai 3 – Đại Lộ Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0913.665.033 Việt Phương
21H-5220 17h00′ 9h00′ Bx Yên Bái – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – Đông Anh – Bến xe Gia Lâm 0919.421.569 Thanh Mai
21H-4586 18h45′ 8h30′ Bx Yên Bái – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long- Phạm văn Đồng- cầu vượt Mai dịch – bến xe Yên Nghĩa 0977.792.269 Hùng Liên

Mọi chi tiết xin liên hệ nhà xe!

Xin mời truy cập để đăng thông tin nhà xe miễn phí!

Cửa hàng của Ad