Tân Kỳ - Hà Nội - Giờ xe khách

Tân Kỳ - Hà Nội

Trang chủ Xe khách Tân Kỳ - Hà Nội

Xe khách tuyến Nghĩa Đàn – Nghệ An đi Hà Nội nhà xe Khánh Hạnh

Tân Kỳ - Nghĩa Đàn - Như Thanh - Nông Cống - TP Thanh Hóa - Ninh Binh - Hà Nam - Hà Nội

Lịch trình xe khách xuất bến tại Tân Kỳ:

Xuất bến SĐT xe Loại xe Tiện ích BKS Giá vé
06:00 0915773678 – 0981117345 45 Giường nằm 37B 01796 250.000 Đ
17:30 0915308037 45 Giường nằm 37B 0055 250.000 Đ

Lịch trình xe khách xuất bến tại Hà Nội:

Xuất bến SĐT xe Loại xe Tiện ích BKS Giá vé
07:30 0915308037 45 Giường nằm 37B 0055 250.000 Đ
17:00 0915773678 – 0981117345 45 Giường nằm 37B 01796 250.000 Đ
Cửa hàng của Ad